Localització

C/ Remences, 48
Pol. Ind. Vallverich
08304 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 756 71 56
info@textilcarreras.com